CONTRACT-CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie

Nr............... din ................

Partile contractante :
Societatea Comerciala EASY TRAVEL NET, cu sediul in Bucuresti, str. MATEI BASARAB NR 88 SECTOR 3, CUI RO16246908, titulara a Licentei de turism nr. 897, reprezentata prin MARILENA DIACONU, in calitate de Director General, denumita in continuare Agentia de Turism Intermediara(ATI), in calitate de reprezentant al ATO- Agentia de Turism Organizatoare,

si

Calatorul/reprezentantul calatorului,

.........................................., au convenit la incheierea prezentului contract.

1. Obiectul contractului
1.1.Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre ATI a pachetului de servicii turistice si a serviciilor asociate, produse proprii ATO, in sensul prevazut de art.3 din O.G. nr.2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate.
1.2. In cazul vanzarii pachetelor proprii si a serviciilor asociate, ATO ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urma a insolventei.
1.3. In cazul in care prezentul contract (care poate fi si sub forma de catalog, pliant, bilete avion sau alte inscrisuri) este inmanat direct Calatorului sau trimis prin alte mijloace de comunicare electronica (email, fax, etc.), obligatia de informare a turistului este considerata indeplinita, daca in toate aceste documente sunt continute informatiile prevazute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.
1.4. Contractul intra in vigoare in momentul semnarii lui de catre Calator si prin acceptarea conditiilor precontractuale de servicii de calatorie; in cazul pachetelor de servicii de calatorie achizionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale exprimarea acordului/acceptului calatorului prin transmitere catre ATI a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta; exprimarea acordului/acceptului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emise de catre ATI, in calitate de reprezentant al ATO.

2. Pretul contractului si modalitati de plata
2.1. Pretul contractului include toate taxele,comisioanele, tarifele si orice alte costuri suportate de ATO. Pretul este specificat in prezentul contract, dar si in anexele la contract, dupa caz. De asemenea, el poate fi inscris si in cataloage sau pliante puse la dispozitia Calatorului, sau prezentat pe site ul ATO/ATI si in mijloace de comunicare electronica si pe factura.
2.2. Factura fiscala se va emite o data cu prezentul contract si face parte integranta din acesta. ATI, in calitate de reprezentant ATO solicita plata unui avans din pretul pachetului achizitionat sau dupa caz, plata integrala,conform conditiilor de plata mentionate in pachetul de servicii de calatorie.
2.3. Nerespectarea de catre Calator a termenelor de plata da dreptul ATI/ATO sa rezilieze contractul fara notificare prealabila si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.
2.4. In cazul in care un pachet turistic se semneaza la un anumit pret, iar a doua zi acelasi pachet este vandut la Oferta Speciala, pachetul nu se va recalcula la pretul de oferta speciala, deoarece contractul cu calatorul a fost semnat anterior datei de incepere a ofertei speciale.
2.5. Documentele de calatorie se vor emite numai dupa achitarea integrala a serviciilor.
2.6. ATO nu poate fi tinuta de obligatia si nici nu se obliga de a acorda servicii calatorilor inscrisi de ATI, in cazul in care acestia nu au achitat in intregime contravaloarea serviciilor contractate2.7. Plata serviciilor externe se poate efectua in valuta sau in Lei la cursul de schimb al bancii agentiei.
2.8. In cazul tranzactiilor bancare, eventualele comisioane de transfer sunt suportate de catre Calator/ reprezentant al Calatorului.
2.9. In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking (rezervari timpurii), reducerea este inclusa în pachet si se aplica numai serviciilor de cazare.

3. Drepturile si obligatiile ATO
3.1. ATO isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract,exeptand clauza de pret, inainte de inceperea executarii pachetului de servicii daca aceste modificari sunt anuntate Calatorului cu 15 zile inainte de plecare, in mod clar si pe suport durabil.
3.2. Prin exceptie de la para 3.1 ATO poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin una din urmatoarele aspecte: costul carburantilor, nivelul taxelor turistice,taxele de aterizare,comisioanele de imbarcare.debarcare, cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv,alte taxe si comisioane impuse de terti.
3.2.1. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate in cursul celor 20 zile calendaristice care preced plecarii.
3.2.2. Calatorul are optiunea fie de a accepta modificarea propusa, fie de a decide incetarea contractului, fara a plati vreo penalitate de incetare, daca cresterea pretului depaseste 8%. Modificarea de pret este justificata si transmisa pe un suport durabil catre Calator.
3.2.3. Decizia Calatorului in urma primirii informarii nu trebuie sa depaseasca 5 zile calendaristice.
3.3. ATO este raspunzatoare pentru buna executare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract. Calatorul are dreptul la despagubiri din partea ATO, pentru orice daune pe care le sufera, cu exceptia urmatoarelor cazuri: a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Calatorului;b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majore sau unor imprejurari pe care nici ATO, nici prestatorii de serviciu nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificari de orar sau de itinerar,intarzieri in traficul mijloacelor de transport,defectarea mijlocului de transport,accident,blocaje sau reparatii pe drumurile publice. c) ATO nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate Calatorului ca urmare a intarzierilor curselor(inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice. In cazul insolvabilitatii si/sau falimentului companiei aeriene, ATO nu va putea fi trasa la raspundere, dar va incerca sa rezolve pe cat posibil efectuarea serviciilor comandate si achitate de Calator.
d) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
3.4. ATO acorda asistenta adecvata calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici ATO, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin: a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; b) acordarea de asistenta Calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative; ATO are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta, in cazul in care Calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din neglijenta. Comisionul nu poate depasi costurile efective suportate de ATO.
3.5. ATO, in cazul in care dupa inceperea calatoriei, constata ca o parte importanta din serviciile de calatorie prevazute in contract nu este realizata sau nu se pot realiza, se obliga: a) sa ofere Calatorului servicii alternative corespunzatoare, fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice sa fie de aceeasi calitate sau de mai buna; b)in cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului turistic oferirea cazarii in aceeasi locatie, sau in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala; c) in cazul in care serviciile alternative au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract, ATO acorda Calatorului o reducere adecvata a pretului, fara a rezilia contractul.
3.6. Calatorul poate refuza serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contractul initial sau reducerea de pret este inadecvata. In cazul in care nu pot fi oferite serviciile alternative sau Calatorul nu le accepta, ATO trebuie sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al Calatorului la locul de plecare. In masura in care este imposibila intoarcerea Calatorului,ATO suporta costul cazarii, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada de maxim 3 nopti/ Calator.
3.7. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti, doar cu o cabina de aceea si categorie ca cea rezervata initial, caz in care Calatorul nu va fi despagubit.
3.8. ATI, in calitate de reprezentant ATO, are obligatia sa furnizeze in scris Calatorului cu minim 2- 3 zile inainte de plecare, urmatoarele informatii: a)orarele,locurle escalelor si legaturile, precum si,dupa caz,locul ce urmeaza sa die ocupat de Calator in mijlocu de transport. In cazul zborurilor charter, ATO lucreaza cu companii aeriene autorizate.Distributia locurilor se face la chek-in, pe aeroport.In functie de gradul de ocupare, ATO, isi rezerva dreptul de a modifica compania aeriana si deasemenea tipul de avion; b) denumirea/sediul/adresa, numerele de telefon, adresa de e-mail ale reprezentantei locale a agentiei organizatoare si sau ale agentiei intermediare,ori, in lipsa acestora un numar de telefon de urgenta.
3.9. ATO nu este raspunzatoare pentru serviciile optionale care nu sunt specificate in contract si care sunt comercializate la fata locului

4. Drepturile si obligatiile Calatorului
4.1 .In cazul in care Calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane, (cu exceptia rezervarilor « Early Booking/Oferte speciale »), cu obligatia de a anunta in scris ATI cu cel putin 7 zile calendaristice inaintea plecarii. In acest caz ATI rezilieaza contractul cu Calatorul care cesioneaza si incheie un alt contract cu noul CALATOR, acesta fiind responsabil, in mod solidar, la plata pretului pachetului de servicii de calatorie si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. In situatia in care mijlocul de transport esteavionul, cedarea este conditionata de posibilitatea transferarii locului in avion, care depinde in mod exclusiv de compania aeriana.
4.2. Calatorul are obligatia de a respecta programul de acordare a serviciilor de cazare:A) In Romania: cazarea se face la ora 18,00 (pe litoral) si de la ora 12,00 (in alte zone) a zilei de intrare si pana la ora 12,00 a zilei de iesire; B) In strainatate, cazarea se face cel mai devreme de la ora 14,00 a zilei de intrare si cel tarziu la ora 12,00 a zilei de iesire, sau conform cu politica hotelului. Aceste ore sunt aproximative, fiecare hotel avand propriul orar de intrare/iesire, ATI neavand nici o responsabilitate privind modificarea acestora. Prima si ultima zi din sejur sunt zile destinate transportului, transferului si cazarii.
4.3. Calatorul este obligat sa comunice ATI, in termen maxim 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la Cap.3, art.3.2 si 3.2.3 hotararea sa de a opta pentru: A) rezilierea contractului fara plata penalitatilor, sau B) acceptarea noilor conditii ale contractului.
4.4. In cazul în care ATO modifica oricare din principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie prevazute in contract sau anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, Calatorul are dreptul: A) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie/ cazare de calitate echivalenta sau superioara; B) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara, cu rambursarea imediata a diferentei de pret; C) sa i se ramburseze, in maxim 14 zile lucratoare, toate sumele achitate.
4.5. In cazul mentionat la 4.4 pct c) Calatorul are dreptul sa solicite si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care: A) anularea s-a facut datorita nerealizarii nr. minim de persoane (75%), iar ATI a informat in scris Calatorul cu cel putin 15 zile calendaristice inaintea plecarii; B) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, C) anularea s-a facut din vina Calatorului.
4.6. Calatorul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila (imbolnavire, evenimente familiale) este obligat sa despagubeasca ATO pentru prejudiciul creat, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.
4.7. Cuantumul despagubirilor pentru ATO se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.
4.8 .Daca Calatorul solicita, dupa confirmarea serviciilor, schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a altor servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv si incheierea unui contract cu noile conditii in momentul noii rezervari.
4.9. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele de identitate, documentul de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament) in vederea acordarii serviciilor turistice.
4.10. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un nr. mai mare de Calatori, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.
4.11. Calatorul este obligat sa respecte locul, data si ora plecarii, orele de intalnire cu ghizii locali pe tot parcursul desfasurarii excursiei, locul, data si ora de intalnire pentru repatriere. In caz contrar, toate cheltuielile care decurg din acestea, vor fi suportate exclusiv de catre Calator.
4.12. În cazul pachetelor de calatorie ce au inclus transport aerian, documentele de calatorie vor fi înmânate Calatorului, fie de catre reprezentantul ATO la ora si locul de intâlnire comunicate, fie in scris la adresa de e-mail declarata de Calator. În cazul pachetelor turistice ce au inclus transport individual, documentele de cazare (voucherul) se vor înmâna în momentul achitarii integrale a sejurului.si care vor fi specificate expres in contract sau in "conditiile" regasite la fiecare oferta publicate pe www.easytravel.ro
4.13. Calatorul ia act si este de acord ca ATI/ATO nu este raspunzatoare si nu poate garanta pentru: clasificarea pe stele a hotelurilor, întrucât aceasta competenta, din punct de vedere legal, revine autoritatilor oficiale din tara respectiva; repartizarea camerelor, numarul de camera/etaj/ amplasarea, camere alaturate etc.
4.14. În cazul in care Calatorul solicita in mod expres un anumit hotel, ATI/ATO nu este raspunzatoare pentru clasificarea si/sau serviciile oferite de acesta.
4.15. Sunt în sarcina si responsabilitatea exclusiva a Calatorului fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la ATI/ATO, urmatoarele situatii: 1) eventualele garantii /depozite solicitate la receptia unitatii hoteliere pentru extraservicii (telefoane, internet, restaurant, curatenie,etc.) sau deteriorari aduse hotelului, 2) taxe locale (de oras, de statiune ) ce se platesc numai la receptia hotelului si care nu pot fi incluse in pachetul de servicii, 3) eventualele costuri suplimentare generate de nerespectarea programului de eliberare a camerei, 4) regimul vizelor, valabilitatea documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar al tarilor de destinatie sau tranzitate.

5. Renuntari, penalizari, despagubiri
5.1. In cazul in care Calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza ATO penalizari: A) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii; B) 75% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 16 -30 de zile calendaristice înainte de data plecarii; C) 100%din pretul pachetului de servicii,daca renuntarea se face într-un interval mai mic de 16 zile calendaristice înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. D) 100% din pretul pachetului de servicii, în cazul în care Calatorul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului “ Early Booking/Oferte speciale “, dupa confirmarea rezervarii. E) Dupa confirmare, indiferent de perioada în care s-a facut anularea, sau de tipul pachetului, se va percepe 25 euro/camera;F) Alte taxe de emitere (de emitere bilete avion, transferuri, comisioane bancare, etc)care au fost platite de agentie in momentul rezervarii.
5.2. Aceste penalizari se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care serviciul turistic are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare, si care vor fi specificate expres in contract sau in "conditiile" regasite la fiecare oferta.
5.3. În cazul modificarilor aduse rezervarilor deja confirmate, penalizarile aplicate vor fi cele percepute de furnizorii serviciilor turistice.
5.4. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare in tara, Calatorului i se vor retine toate taxele achitate de ATO prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
5.5. In cazul in care, Calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza serviciile turistice, refuza sa se mai intoarca in Romania iar autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5 .6. In cazul în care Calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. ATO va rezolva cerintele Calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmând a fi suportate de catre turist.
5.7. Daca Calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la art.5.1 din prezentul contract la momentul respectiv si încheierea unui nou contract.
5.8. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele în regula (inclusiv pentru minori) sau daca este întors de la granita de catre politia de frontiera. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea siteului www.politiadefrontiera.ro .
5.9. Calatorul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la ATI la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata în considerare.
5.10. In cazul in care Calatorul nu achita integral serviciile turistice, conform prevederilor art. 2.3, contractul se considera reziliat, iar ATI are dreptul de a anula rezervarile si de a retine sumele achitate pana la acea data, cu titlu de penalitati.
5.11. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
5.12. Orice modificare a unei rezervari tip Early Booking, solicitata de Calator, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile noi din momentul reinscrierii.
5.13. De asemenea, nerespectarea scadentelor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina recalcularea pretului pachetului la oferta standard (fara reducerea de Early booking).

6. Reclamatii
6.1. In cazul in care Calatorul este nemultumit de serviciile de calatorie primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei (email: office@easytravel.ro, tel.+0723641074) cat si prestatorului de servicii turistice (hotelului, restaurantului).
6.2. Atat ATI, cat si prestatorul de servicii de calatorie vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, Calatorul va depune la sediul ATI o reclamatie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la incheierea calatoriei. Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice Calatoruluimasurile intreprinse si daca este cazul, despagubirile care i se cuvin conform contractului.
6.3. Orice reclamatie sau despagubire referitoare la excursiile optionale se rezolva la fata locului intre Calator si agentia organizatoare a excursiei.
6.4. Nu se va lua in considerare reclamatia depusa la finalul sejurului, daca Calatorul nu a respectat prevederile art.6.1.
6.5. ATI/ATO nu este responsabila pentru orice reclamatie privind neconcordanta informatiilor oferite de siteul oficial al hotelului si realitate.

7. Asigurari
7.1. ATI are incheiata polita de asigurare nr. OMNIASIG nr. I54572 «privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor incasate in cazul insolvabilitatii sau falimentului» la Omniasig strada Grigore Mora, Bucuresti, valabila pana la 12.01 2021.Polita este afisata pe site-ul agentiei.
7.2. Calatorul este asigurat pt. rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii /falimentului Agentiei conform normelor in vigoare.
7.3. Conditiile in care Calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt: in cazul in care ATI nu efectueaza repatrierea Calatorului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare.In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupa intoarcerea Calatorului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.
7.4 Facultativ Calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare medicala si storno care sa acopere costul excursiei in caz de anulare, sau unui contract de asistenta care se acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje, etc.

8. Documentele contractului
8.1. Considerate anexe la acesta sunt: informatiile precontractuale si oferta trimisa in scris Calatorului, voucherul pentru serviciile achitate, biletul de odihna-tratament,biletul de excursie,dupa caz;informarea plecare(dupa caz), programul turistic;oferta acceptata de Calator;cataloage/oferte/pliante sau alte inscrisuri ale ATO,puse la dispozitia ATI in format electronic tiparit/pe suport electronic sau siteul ATI www.easytravel.ro

9. Dispozitii finale
9.1 .Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.
9.2. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
9.3. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face conform prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului (O.G.) nr. 2/2018 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si a tuturor reglementarilor in materie sau legatura cu aceasta.
9.4. Litigiile intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente de la sediul ATO.
9.5. Prin semnarea acestui contract, inclusiv în cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice sau online,Calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, cat si cu privire la oferta agentiei EASY TRAVEL, descrisa in general pe site-ul agentiei EASY TRAVEL, in cataloagele proprii sau prin email.

NOTA INFORMATIVA: privind protectia datelor cu caracter personal
Datele cu caracter persoanl ale Calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) NR679./2016 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; S.C. EASY TRAVEL NET., cu sediul in BUCURESTI , str. Matei Basarab, bloc L116, scara C ap 27 ;parter SECTOR 3 reprezentata prin MARILENA DIACONU– ADMINISTRATOR - are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: promovarea de servicii de calatorie si servicii de calatorie asociate adresate direct clientilor persoane fizice si promovarii ofertelor prin mijloace de marketing direct.
Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare procesarii solicitarii Dumneavoastra. Refuzul dvs. determina imposibilitatea concretizarii serviciului solicitat.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Administratia si Serviciul Marketing al SC EASY TRAVEL NET SRL

Doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de EASY TRAVEL NET?

Da / Nu

Calatorul beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor(*). Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata pe e-mail office@easytravel.ro. .

 

Agentia Easy Travel                                                                                               Calator